Usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communaitareom

Početkom 1999. godine Vlada Republike Hrvatske odlučila je započeti proces dobrovoljne ocjene usklađenosti važećeg zakonodavstva s acquis communaitareom Europske unije koji će pospješiti daljnje korake Republike Hrvatske u približavanju Europskoj uniji, kao i budući razvoj ugovornih odnosa. Taj proces detaljno je prikazan u Planu integracijskih aktivnosti koji je predstavljen Europskoj komisiji u listopadu 1999. godine...

Tekst usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communaitareom sukladno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju pogledajte u sljedećem dokumentu.

Usklađivanje zakonodavstva