Cjenik

UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA

- USST -  

 

C J E N I K

za ovjereno pismeno i usmeno prevođenje

 

Ovjereni pismeni prijevodi

 

Cijena: 39,00 EUR normirana kartica (bruto) bez PDV-a

 

Pismeni se prijevodi obračunavaju po normiranom retku od 50 znakova.

Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka.

U obračun ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Cijena ovjerenog prijevoda iznosi 39,00 EUR/normirana kartica (bruto) bez PDV-a.

Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda.

Naručitelj dobiva 1 (jedan) primjerak ovjerenog prevedenog teksta.

Za svaki sljedeći primjerak naručitelj plaća samo ovjeru ( 30% na cijenu obavljenog prijevoda).

 

Obračun ovjerenih pismenih prijevoda

 

1 normirana kartica = 1500 znakova (50 znakova x 30 redaka)

 

Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica.

Svaka započeta kartica smatra se punom normiranom karticom.

Ne čini se razlika za ovjereni prijevod sa stranog ili na strani jezik.

Dnevnu normu čini 6 normiranih kartica za svaki pojedinačni posao.

Broj normiranih kartica koji prelazi dnevnu normu obračunava se po žurnoj tarifi.

 

Dodatni obračun

 

Navedena se cijena povećava ukoliko uključuje sljedeće stavke:

  • *žurni ovjereni prijevod 50% na cijenu
  • rad noću 100% na cijenu
  • rad vikendom 100% na cijenu
  • rad blagdanom 100% na cijenu
  • rad praznikom 100% na cijenu
  • nečitkost teksta 100% na cijenu

 

Ovaj se obračun odnosi i na usmeno prevođenje - tumačenje, uz izuzeće točke 6.

* Svaki ovjereni prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istog dana ili prvog dana po primitku izvornika smatra se žurnim prijevodom, bez obzira na broj normiranih kartica.

U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave ovjerenog prijevoda te dani vikenda, blagdana i praznika.

 

Usmeno prevođenje - tumačenje

 

  Cijena: - svaki započeti sat usmenog prevođenja - tumačenja: 80,00 EUR


Obračun usmenog prevođenja - tumačenja

         radni dan traje 4 sata i naplaćuje se kao puni radni dan

Kod usmenog se prevođenja - tumačenja računa vrijeme provedeno kod naručitelja (od trenutka javljanja do odlaska, odnosno do trenutka prestanka potrebe za prevođenjem).

Za prevođenje izvan mjesta stanovanja stalnog sudskog tumača, računa se vrijeme utrošeno za putovanje, a cijena se tog vremena obračunava kao i sat usmenog prevođenja.

Za jedan dan usmenog prevođenja izvan mjesta stanovanja stalnog sudskog tumača zaračunava se najmanje 8 sati.

Naručitelj mora podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane kod usmenog prevođenja izvan prebivališta stalnog sudskog tumača.

Stalnom se sudskom tumaču plaća puni radni dan i u slučaju kada posao nije mogao obaviti ne svojom krivicom (nedolazak stranke, nestanak struje, i sl.).

Naručitelj plaća puni radni dan u slučaju kada posao potvrdi, a ne otkaže ga na vrijeme.

Naručitelj je dužan stalnom sudskom tumaču staviti na raspolaganje stručnu literaturu pri prevođenju stručnih tekstova.

Za konsekutivno prevođenje naručitelj mora obavijestiti stalnog sudskog tumača o materiji koja će biti predmet razgovora i staviti mu po mogućnosti na raspolaganje potrebne tekstove, a za simultano prevođenje staviti mu na raspolaganje nacrt teksta koji će prevoditi.

Stalni sudski tumač koji je u sustavu PDV-a na gore navedene cijene obračunava važeću stopu PDV-a.