Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Ovim se Zakonom uređuju sustavi znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Pod pojmom znanstvene djelatnosti u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se znanstvena i razvojna istraživanja. Znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje predstavljaju djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sastavni su dio međunarodnog, posebno europskoga, znanstvenoga, umjetničkog i obrazovnog prostora. Znanstvena djelatnost se temelji na: slobodi i autonomiji stvaralaštva...

Tekst Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pogledajte u sljedećem dokumentu.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju