Član EULITA-e

USST je 8. lipnja 2012. godine primljen u članstvo EULITA-e (European Legal Interpreters and Translators Association), međunarodnog i neprofitnog udruženja sudskih tumača koji se bave prevođenjem prava. EULITA je osnovana 26. studenoga 2009. na Sveučilištu Lessius u Antwerpenu, Kraljevina Belgija, pod pokroviteljstvom Europske Komisije, Opće uprave za usmeno prevođenje (Directorate General Interpretation) i Opće uprave za...

Više informacija o EULITA-i možete naći putem linka u nastavku:

www.eulita.eu