Prijave za stručnu obuku za stalnog sudskog tumača

Za prijavu su potrebni sljedeći podaci:

 

1. ime i prezime
2. puna adresa
3. skenirana uputnica Ministarstva pravosuđa i uprave
4. jezik/e za koji/e se traži imenovanje
5. životopis (s kontakt brojem telefona i OIB - om) 

 

Gore navedene podatke potrebno je poslati na e-mail info.usst@gmail.com  i info@usst.hr  ili poslati poštom na adresu USST, Alberta Fortisa 15A, 10090 ZAGREB.

Brojevi za kontakt: 01 3864 043, 098 456 816