Program stručne obuke stalnih sudskih tumača

Po ovom programu mentor USST-a obavlja stručnu obuku kandidata za stalne sudske tumače. Program mogu pohađati i već imenovani stalni sudski tumači. Kandidata za stalnog sudskog tumača na stručnu obuku USST-u upućuje predsjednik nadležnog županijskog ili trgovačkog suda ili se kandidat osobno prijavljuje USST-u. Potrebno je poslati dopis s osobnim podacima i brojem uputnice dodijeljene od strane suda nadležnog za imenovanje stalnog sudskog tumača. Kandidat je dužan pohađati stručnu obuku u trajanju od 14 školskih...

Program stručne obuke kandidata za stalnog sudskog tumača možete preuzeti putem linka u nastavku.

Program obuke stalnih sudskih tumača