Cjenik za ovjerene pisane i usmene prijevode

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje). Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica. Svaka započeta kartica smatra se punom normiranom karticom. Ne čini se razlika za ovjereni prijevod sa stranog ili na strani jezik. Dnevnu normu čini 6 normiranih kartica za svaki...