{languagebar}
{menu_after}

Termini za obuku

Stručnu obuku obavlja mentor USST-a u suradnji s dodatnim predavačima (knjigovođa, sudac, dipl. kriminalist, a prema potrebi i odvjetnik, vještak sudske medicine i dr.). U okviru stručne obuke svaki dodatni predavač održat će predavanje iz svog područja koje je usko vezano za suradnju sa stalnim sudskim tumačem. Zadaća mentora je da na temelju višegodišnjeg aktivnog iskustva u struci te stečenog znanja kandidata pripremi i osposobi za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača.

 

Termini za obuku

 

Stručna obuka za stalnog sudskog tumača održava se u sljedećim terminima :

 

19. i 26. studenoga 2022.
 
10. i 17. prosinca 2022.

 

Mjesto održavanja obuke u Zagrebu: Hotel Sheraton Zagreb, Kneza Borne 2, hotel Westin Zagreb, Izidora Kršnjavog 1 i hotel Esplanade Zagreb, Antuna Mihanovića 1.

Po potrebi i u dogovoru s mentorom dio obuke može se napraviti i online.

Parking za sve polaznike je besplatan, kao i ručak i napitci za okrijepu.

Dnevnik prijevoda i ovjera uključen je u dolje navedenu cijenu obuke.


Naknada za obuku i radne materijale u 2021. iznosi 3.200,00 HRK / 424,71 EUR  ( PDV se ne plaća! ) bez obzira na broj jezika koji se prijavljuje, a isti iznos uplaćuje se jednokratno, u dva ili tri obroka:

Plaćanje u dva obroka:
1. obrok = 1.600,00 HRK / 212,36 EUR (plativo prije početka ciklusa obuke)

2. obrok = 1.600,00 HRK / 212,36 EUR (plativo mjesec dana od uplate 1. rate)
 
Plaćanje u tri obroka:
1. obrok = 1.100,00 HRK / 145,99  EUR (plativo prije početka ciklusa obuke)
 
2. obrok = 1.100,00 HRK / 145,99  EUR (plativo mjesec dana od uplate 1. rate)
 
3. obrok = 1.000,00 HRK / 132,72  EUR (plativo u roku od tri tjedna od uplate drugog obroka)

IBAN: HR0423600001102140197  ( žiro račun - Zagrebačka banka d. d. )

Grupe za pojedini ciklus  popunjavaju se do broja od 15 kandidata, redoslijedom zaprimljenih potpisanih Ugovora ili uplata.