GDPR uredba - Opća uredba o zaštiti podataka

U hotelu Sheraton Zagreb, 29. rujna 2018. predavanje na temu: Informativna radionica - GDPR, za članove USST-a, održala je Ivana Žiljak, mag.iur, viša savjetnica iz AZOP-a ( Agencije za zaštitu osobnih podataka).