USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA

UDRUGA STALNIH

SUDSKIH TUMAČA

USST

10 090 ZAGREB

ALBERTA FORTISA 15A

 

Udruga stalnih sudskih tumača, sa sjedištem u Zagrebu, osnovana je 19. veljače 2010. godine. USST je neprofitna strukovna udruga koja u redovno članstvo prima isključivo stalne sudske tumače, čime se ističe među istovrsnim i sličnim udrugama.

Odlukom Osnivačke skupštine za predsjednicu Udruge imenovana je profesorica Zdenka Pavlović Gečević. Za dopredsjednicu izabrana je profesorica Jasenka Mandžuka, te za tajnicu Udruge profesorica Ivana Bosanac.

Temeljno načelo USST-a je promicanje i očuvanje dostojanstva i ugleda struke stalnih sudskih tumača. Članovi Udruge svojim aktivnim djelovanjem i zalaganjem neprestano doprinose unaprjeđenju kvalitete rada stalnih sudskih tumača.

Osnovni je sadržaj aktivnosti Udruge strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, kao i svim organizacijama koje podupiru rad Udruge te ostale aktivnosti iz članka 7. Statuta Udruge.

Članovi USST-a rukovode se općim načelima Kodeksa profesionalne etike Udruge, uz dužnost čuvanja poslovne tajne te profesionalni i korektni odnos u izvršavanju strukovne djelatnosti. Transparentnost rada, kolegijalnost i uzajamnost temeljne su odrednice koje se beziznimno poštuju.

Težište svojih aktivnosti USST također usmjeruje i na povezivanje s udrugama stalnih sudskih tumača u Europi i svijetu u svrhu razmjene informacija i pružanja uzajamne pomoći u obavljanju strukovne djelatnosti.

USST je 8. lipnja 2012. godine primljen u članstvo EULITA-e (European Legal Interpreters and Translators Association), međunarodnog i neprofitnog udruženja sudskih tumača koji se bave prevođenjem prava te 1. kolovoza 2013. jednoglasnom odlukom postaje punopravni član EULITA-e.

Na Izbornoj skupštini USST-a održanoj u hotelu Sheraton Zagreb 12. studenoga 2022., za predsjednicu USST-a ponovno je jednoglasno izabrana profesorica Zdenka Pavlović Gečević, za dopredsjednicu profesorica Nikolina Palčić, te za tajnicu USST-a profesorica Marija Schjaer.