Popis stručnih naziva i njihovih kratica

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007.), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA...

Kompletan popis stručnih naziva i njihovih kratica, pogledajte na stranicama Narodnih novina.